Marathi romantic poems for girlfriend & boyfriend 2020Hello and welcome people!

If you are looking for Marathi romantic poems for girlfriend and boyfriend or for your husband and wife? Then you are at the right place. Presenting top 25 Marathi romantic poems with images. There are several Marathi romantic poems  you can share it on whatsapp as well if you like and impress your loved ones
So enjoy!

Marathi romantic poems for girlfriend & boyfriend 2020
Marathi romantic poems for girlfriend & boyfriend 2020 Marathi romantic poems for girlfriend / boyfriendआकाशातील चंद्रालाही लाजवेल
असा चंद्र आहे माझ्याकडे ❤❤♥

Marathi romantic poems
Marathi poems


मनवायला तू आहेस म्हणून
रूसायला आवडत मला ♡♥❤

Marathi romantic poems
Marathi romantic poems


कधी कधी स्वतःला थांबवण्यातच शहानपना
असतो कारण ज्या गोष्टी आपल्या नसतात
त्या कधीच आपल्या होत नाहीत

Marathi love poem
Marathi love poem


प्रेम मिळवण्याच्या प्रयत्नात कधी कधी
आयुष्याच खेलण होऊन बसत .......

Marathi poems
Marathi poems


देवा तिने प्रेम नाही दिलं तरी चालेल
पन तिला सतत सुखात राहुदे ...

Marathi romantic poems
Marathi romantic poemsतुझ्यावर एवढ प्रेम केलय की तुझ्याविना
माझ्या डोळ्यांना कुणी दुसर दिसतच नाही

Marathi romantic poems for girlfriend & boyfriend 2020


एक स्वप्न  माझं तुझ्यासोबत आयुष्य जगण्याचं
स्वप्नांच एक घरट बांधून तुझ्यासोबत राहण्याचं
एकवेळेस तुझ्या फोन मधे ब्लॉक असलेल चालेल
पण तुझ्या मनातुन ब्लॉक असल्यावर त्रास होतो
ज्या दिवशी मि ह्या जगात नसेल ना तेव्हा तुला
समजेल खर प्रेम कायमच गेल्यावर  काय होतंमला सारखं असं वाटतय
तू मला विसरुन जाणार ...जो दुसऱ्यानां सहारा देतो , तो नेहमी
जीवनात आनंदित राहतो, समोरच्याकडून
कोणतीही अपेक्षा न करता
नेहमी तिचे प्रोब्लेम सोडवण्याचा प्रयत्न करायचो
पण नंतर कळल तिझ्यासाठी मिच एक प्रोब्लेम आहेगोष्ट एक स्वप्नातली स्वप्नातच राहून गेली
डोळे होते माझे मिलटलेले, रात्र तिने चोरुन नेली
शब्द गोड़ असतील तर कोणत्याच
नात्यात कडवटपणा येत नाहीप्रत्येक नातं प्रेमाच असाव अशी
काही गरज नसते पण प्रत्येक नात्यात
प्रेम असाव याला खुप महत्व असतेतूला जेव्हा पाहतो , फ़क़त पाहतच राहतो
तू जेव्हा तू निघुन जातेस मि तिथेच राहून जातोमाझ्या आयुष्याच्या पुस्तकावर प्रत्येक अभ्यास
तुझाच आहे कहानी तर माझी आहे पण प्रत्येक
पानावर नाव मात्र तुझेच आहेनात्यात प्रेमाचा गुणाकार करायचा
असेल तर संशयचा भागाकार करावा
आणि विश्वासाची बेरीज करावीफक्त एकदा तुझ्या हृदयात जागा  देऊन बघ
नजर लागेल एवढ सुंदर जग बनवेल तुझं

Marathi kavita
Marathi kavita


नात्यांच्या बाजारात तेच लोक नेहमी एकटे
राहतात जे नेहमी मनाने स्वच्छ असतात

Marathi poems for wife
Marathi poems for wife


marathi prem kavita romantic poems for girlfriendसर्व म्हणतात प्रेम म्हणजे श्वास प्रेम
म्हणजे जीवन जीवन आणि माझ्यासाठी
प्रेम म्हणजे तू अणि फक्त तू

जेव्हा स्वतःचा स्वाभिमान सोडून एखाद्यावर
प्रेम करतो ना तेच खर प्रेम असतं

आपण त्या व्यक्तीला सर्वात जास्त महत्व
देता जी व्यक्ति आपल्याला तिच्या
आयुष्यात फक्त एक म्हणुन वापरत असत

अंगणात पाऊस खिडकीत अंधार
कुशीत ठंडी आणि स्वप्नात तू

एक दिवस तुझ्या आठवणींशिवाय जात पण
पूर्ण आयुष्य मला तुझ्याविना जगायचे आहे अता
Post a Comment

0 Comments